Jaarverslag 2016

13-12-2016

Jaarverslag 2016

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten Luciagilde van feestdag St. Lucia december 2015 tot de feestdag St. Lucia december 2016

 

December

De verschieting van het schild voor de koningen der koningen van de gildes uit de gemeente Eersel vond op zondag 27 december 2015 plaats bij het Catharina en Barbara gilde te Eersel. Het was onze koning, Toon vd Ven, die op voortreffelijke wijze de vogel naar beneden wist te schieten.

 

Januari

Op zaterdag 16 januari hebben we een vendelhulde gebracht aan Koos Meurs – v.d. Broek i.v.m. haar 100 verjaardag.

 

April

Op zondag 3 april heeft ons gilde de vrije schietwedstrijd georganiseerd. Onder de eerste warme lentezon hebben 90 schutters deelgenomen aan deze wedstrijd.

De jaarmarkt op zondag 17 april is ondanks een koude dag toch nog naar tevredenheid verlopen. Op Koningsdag 27 april heeft het gilde in samenwerking met Kempengroen een aubade gebracht aan de gedecoreerden van de gemeente Eersel.

 

Mei

Op 2e Pinksterdag hebben we de verschieting van het dr. Holtzer wisselschild en het Hoaneschiete georganiseerd. Het dr. Holtzerwisselschild werd gewonnen door Ton Stravens. Voor de verschieting van het Hoaneschild hadden zich 9 mensen aangemeld. Na een spannende finale tussen Niek Sterrenburg, Walter Hompes en Mark Geerets was uiteindelijk de winnaar Mark Geerets. Na een korte ceremonie werd het schild aan hem overhandigd. Met trots mag hij dit schild een jaar in bezit hebben.

 

Juni

Het eerste weekend van juni was een waar feestweekend. De dag voorafgaand aan de Kringgildedag heeft ’s middags de verschieting van de vriendenkoning van het gilde plaatsgevonden. Uiteindelijk, na een zware strijd, wist Rob Verstappen van Hans Bierens Trappen zich tot vriendenkoning te schieten. Ook was deze dag zeer speciaal voor twee leden van ons gilde. Charles en Miriam Hermans hebben ieder een koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun inzet voor zowel het gilde als voor de Steenselse gemeenschap. Trots en fier hebben zij van onze burgemeester de onderscheiding in ontvangst genomen.

 

Na maandenlange voorbereidingen te hebben getroffen was het dan zover, zondag 5 juni 2016, in het 300 jarige bestaan van ons gilde, hebben wij het voor elkaar gekregen om de 74e kringgildedag van Kring Kempenland op voortreffelijke wijze te kunnen organiseren. Prachtig weer, een mooie H. Mis met onze nieuwe bisschop G.J.N. de Korte, een feestelijke koffietafel, een bonte stoet van gildes door de straten van Steensel, de massale opmars en natuurlijk niet te vergeten de spannende wedstrijden. Mede mogelijk gemaakt door jullie allemaal en natuurlijk niet te vergeten de geweldige inzet van de vele vrijwilligers op welke fronten dan ook.

 

Juli

Op zaterdag 2 juli vond de teerdag plaats. Alweer een feestelijke dag. Dit jaar was het een extra drukke teerdag vanwege de organisatie van het koningschieten en het feit dat we maar liefst 3 jubilarissen onder ons hadden. Noud Bierens en Paul Jansen hebben een onderscheiding ontvangen, omdat zij 50 jaar lid zijn van ons gilde. Aan Ton Stravens is een onderscheiding toegekend, omdat hij 40 jaar lid is. Nadat we de jubilarissen hebben gehuldigd, zijn we gestart met het Koningsschieten. Vijf gildebroeders hebben gestreden om de Koningsvogel. Door Paul Jansen werd de vogel naar beneden geschoten en is de komende drie jaar koning van het gilde. De verschieting van het Dorus Jansenwisselschild is gewonnen door Ronald v.d. Heijden.

 

Augustus

Op een zonnige kermisdinsdag stond het kermisschieten op het programma. Toon v.d. Ven was degene die de vogel het eerste naar beneden schoot. Het geweerschieten werd gewonnen door Piet v.d. Krieken. Ook werd er weer flink gestreden door een aantal enthousiaste jeu de boulers. Het was uiteindelijk oud inwoner van Steensel, Jo Saanen die met de beker aan de haal ging.

 

Helaas werden we in de laatste week van augustus bericht met het nieuws dat onze gildebroeder Jan Hospel is overleden. Als een ware broederschap hebben we op 1 september met gilde-eer afscheid genomen van Jan.

 

Oktober

Op zondag 16 oktober hebben zowel de gildebroeders als enkele gildezusters gestreden om het Dries van Agt wisselschild. Ondanks zijn inzet en strijd wist Ton Stravens zijn vorig jaar gewonnen wisselschild niet te behouden. Het was uiteindelijk Theo v.d. Broek die de vogel naar beneden wist te schieten. Het komende jaar mag hij met trots het schild dragen.

 

Ronald v.d. Heijden heeft het Harrie Huyberswisselschild gewonnen en Paul Jansen heeft het wisselschild voor het geweerschieten gewonnen dat door Toon en Betsie v.d. Ven is geschonken.

 

Met trots heb ik dit verslag in het 300 jarig bestaan van het gilde aan jullie mogen voorlezen. Iedereen bedankt voor alle medewerking in het afgelopen jaar.