Jaarverslag 2017

02-01-2018

Jaarverslag 2017

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten Luciagilde van feestdag St. Lucia december 2016 tot de feestdag St. Lucia december 2017

Maart

Op zondag 26 maart heeft ons gilde de vrije schietwedstrijd georganiseerd. Onder een mooie, wel wat frisse, warme lentezon hebben 84 schutters deelgenomen aan deze wedstrijd.

April

Op zondag 9 april hebben we onze jaarmarkt georganiseerd onder een stralende zon. Sinds vele jaren hadden we nu weer een goede bezetting van de kramen.

Het organisatiebureau Koolen en Koolen was ook weer tevreden. Het terras was zeer goed gevuld,  de obers hoefden zich niet te vervelen  en het orkest bracht er weer de juiste stemming in!

Juni

Op 5 juni werd de 75e Kringgildedag van Kring Kempenland georganiseerd bij het Evoluon in Eindhoven. Onder een stralende zon zijn we met de huifkar, zonder paard, maar gelukkig wel met Ronald, afgereisd naar Eindhoven. Na de optocht en massale opmars zijn enkele gildebroeders begonnen aan de schietwedstrijden. Ons gilde staat wijd en zijd bekend om haar goede schutters. Ook op deze dag was er weer een schutter van ons gilde, Ronald, die voortreffelijk heeft geschoten. Hij wist de 3e prijs binnen te halen. De dag was goed georganiseerd, mooie tentoonstelling, prachtig terrein waar de wedstrijden werden gehouden, goede catering en natuurlijk een mooi muziekspektakel aan het water. Al deze ingrediënten hebben er voor gezorgd dat we als laatste zijn vertrokken.

Juli

Op zaterdag 1 juli vond de teerdag plaats. Een regenachtige dag met een feestelijk tintje. Nadat we in onze parochiekerk een dienst hebben gehad, zijn we naar de Oude Toren vertrokken. Hier heeft de werkgroep van het Stinsels Archief een rondleiding verzorgd. Na deze indrukwekkende rondleiding zijn we weer naar onze Gildekamer getrokken. Hier hebben we onze jubilaris gehuldigd. Toon van de Ven is 40 jaar gildebroeder en vanwege zijn 25 jarige zittingsperiode in de overheid, mocht hij van raadsheer kring West, Jack Evers, de gouden rozette in ontvangst nemen. Na  de huldiging zijn we gestart met de verschieting van het Dorus Jansen wisselschild. Aangezien Ronald het wisselschild in zijn bezit had, mocht hij aanvangen met het lossen van het eerste schot. 18 schutters gingen de strijd aan. Het werd een spannende strijd, het vogeltje bleef maar draaien!  Maar uiteindelijk vond het Paul welletjes en vond hij dat de vogel maar eens naar beneden moest komen. Raak! Als een ware koning schoot hij de vogel met het 70e schot naar beneden. Met trots mag hij een jaar lang, het door zijn vader geschonken wisselschild, dragen.

Helaas is op donderdag 6 juli gildezuster Nell Hospel-Smetsers overleden. Na het overlijden van haar man Jan in 2016  is zij lid geworden van het gilde. Nell heeft altijd met veel plezier genoten van het gilde en was graag van de partij. Op 13 juli hebben we met het gilde afscheid genomen in het crematorium in Veldhoven.

Op zondag 9 juli hebben we de verschieting van het dr. Holtzer wisselschild en het Hoaneschiete georganiseerd. Het dr. Holtzerwisselschild werd gewonnen door Hans Bierens. Bij het 22e schot kwam de vogel in stukjes naar beneden. Voor de verschieting van het Hoaneschild hadden zich 9 mensen aangemeld. Na een spannende finale lukt het uiteindelijk Walter Hompes om de vogel naar beneden te halen. Met trots mag hij het schild voor een jaar in zijn bezit hebben.

Augustus

Op de kermisdinsdag stond het kermisschieten op het programma. Onze koning, Paul Jansen, was degene die de vogel het eerste naar beneden schoot. Ook werd er weer flink gestreden door een aantal enthousiaste jeu de boulers. Het was uiteindelijk Nel Bierens die met de beker aan de haal ging.

September

Door het gilde van Soest werd op zondag 3 september een landjuweel georganiseerd. Vroeg in de ochtend trok een bus vol met gildebroeders, gildezusters van ons gilde en van het Sint Caecilia gilde uit Veldhoven en enkele fanatieke aanhangers naar Soest. Het werd een mooie dag en alles was goed georganiseerd. De massale opmars werd gelopen met alle gildebroeders en gildezusters. Dit was een waar schouwspel en werd door velen als bewonderingswaardig ervaren. Hierna trok de optocht door Soest en was in twee routes verdeeld. Weer aangekomen op het gigantische feestterrein werd genoten van de mooie wedstrijden en de gezelligheid in de feesttent.

Op donderdag 14 september is een vendelhulde gebracht aan burgemeester Thijs ter gelegenheid van haar afscheid. Of de hemel nu huilde van verdriet dat weten we niet, maar de regen kwam met bakken uit de lucht. Vaandrigs, vendeliers, tamboers en bazuinblazers van alle gilden uit de gemeente Eersel verzamelden zich op het kiosk op de Markt en trokken naar het gemeentehuis. Gelukkig konden we allemaal binnen en werd in de hal een vendelhulde gebracht. Burgemeester Thijs heeft in alle jaren tijdens haar ambtsperiode het gilde een warm hart toegedragen. Zij was meestal, en samen met haar partner, aanwezig bij de vele gildeactiviteiten. Dit hebben wij altijd enorm gewaardeerd.

Oktober

Op zondag 22 oktober, een buiige dag, stond de verschieting van het Dries van Agt wisselschild op de agenda van ons gilde. We waren zeer verrast dat de heer Van Agt aanwezig was. Nadat hij ons op mooie wijze heeft toegesproken, zijn we naar buiten getogen en hier hebben we onder bazuin-  en trommuziek samen de boom gevrijd waarmee de boze geesten en al het andere kwade werd verjaagd. Hierna is een enthousiaste menigte van gildebroeders, maar liefst 17 in totaal, begonnen met de verschieting. Iedereen was aan het peinzen: “Zou onze gildebroeder Theo van de Broek het wisselschild kunnen behouden?” Daar verscheen Pepijn Caers met geweer en zijn schot, het 71e, haalde de mooi uitgedoste vogel naar beneden. Het was onze eigen gildeheer Van Agt die het wisselschild uitreikte aan Pepijn.

Wat denken we van onze schutters?

Binnen ons gilde is een actieve groep van schutters aanwezig die de nodige prijzen hebben gewonnen tijdens het schietseizoen van dit jaar. Deze trouwe club is inmiddels een geduchte tegenstander voor alle andere schutters binnen Kring Kempenland. Ronald is kampioen kruisboogschieten geworden in de B klasse en dan hebben de viertallen zelfs een 2e en 3e prijs gewonnen met het kruisboogschieten. Daarnaast worden er ook schietwedstrijden georganiseerd tussen de gildebroeders van de gilden uit Duizel, Eersel en Steensel. Onze gildebroeder, Frans van der Aa, is eerste geworden bij het kruisboogschieten.  Onze complimenten voor alle schutters die ons gilde hiermee op de kaart weten te zetten!

Binnen ons eigen gilde wordt ook gestreden om twee wisselschilden: het Harrie Huybers wisselschild wat beschikbaar is gesteld voor de winnaar van het kruisboogschieten en het wisselschild voor het geweerschieten dat door Toon en Betsie van de Ven is geschonken. In 2017 heeft Ronald van der Heijden de competitie van de kruisboogschutters gewonnen en Jac Maas heeft het wisselschild voor het geweerschieten gewonnen

Iedereen bedankt voor alle medewerking in het afgelopen jaar.