Jaarverslag 2018

09-12-2018

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten gilde St. Lucia van feestdag St. Lucia december 2017 tot de feestdag St. Lucia december 2018.

December
Tijdens de harmonieuze klanken van de muziekvereniging en het koor in onze kerk, dwarrelden de sneeuwvlakken in grote getalen over ons prachtige dorpje. De gebruikelijke ceremonieën werden daarom gehouden in de kerk met mooie woorden van onze waarnemend burgemeester. Over een wit tapijt met bazuingeschal en tromgeroffel trokken we door de barre weersomstandigheden naar het Hotel. Hier hebben we samen een mooie feestdag gevierd.

Maart
Op zondag 25 maart heeft ons gilde de vrije schietwedstrijd georganiseerd. Onder een mooie, wel wat frisse, warme lentezon hebben circa 100 schutters deelgenomen aan deze wedstrijd.

April
Op een koude eerste Paasdag, ook nog eens op zondag 1 april, was het gilde uitgenodigd voor de communieviering met aansluitend de inzegening van het nieuwe kruisbeeld. Dit kruisbeeld is opgehangen aan de Oude Luciatoren aan de zijde van het kerkhof. De werkgroep van het Stinsels archief en enkele actieve Steenselnaren hebben mede gezorgd voor een stukje verfraaiing van onze robuuste toren. Onder het roeren van de gildetrom trokken we na de viering in optocht naar het kerkhof. Hier werd Onze Lieve Heer, na het uitspreken van enkele gebeden, door de diaken ingezegend.

Op zondag 22 april hebben we onze jaarmarkt georganiseerd onder een stralende zon. Het was een mooie en gezellige jaarmarkt. Een leuk circus en een gezellig terras met mooie klanken heeft deze dag weer goed gemaakt.

Mei
De Tweede Pinksterdag stond dit jaar weer in het teken van het Hoaneschiete. De dag waarop onze Steenselse medebewoners weer kennis kunnen maken met het gilde en al haar facetten. Vier Steenselnaren zijn de strijd aangegaan en uiteindelijk was het Ben Schippers die het Hoaneschild in ontvangst mocht nemen. Dit jaar werd ook de verschieting van het Dorus Jansen wisselschild georganiseerd, 15 gildebroeders en 3 gildezusters zijn de spannende strijd aangegaan om het schild te kunnen winnen. En wat waren onze mannelijke broeders verrast toen gildezuster Lenie Gasseling de vogel naar beneden wist te schieten! Chapeau. Met het 62e schot haalde zij de laatste stukken van de vogel naar beneden. Met trots mag ze dit schild een jaar dragen.

Juni
Zondag 3 juni hebben we deelgenomen aan de 76e Kringgildedag van Kring Kempenland. Deze vond weer plaats in en rondom het Evoluon.

Een week later hebben we deelgenomen aan de mooie gildedag in Vessem.

De laatste zaterdag van maand juni, onze teerdag, dichtbij de feestdag van Petrus en Paulus, stond in het teken van onze robijnen jubilaris Dries van Agt. Ook was de zon en het mooie weer ons weer goed gezind! Bij de kerk aangekomen werd onze jubilaris verrast door de aanwezigheid van zijn zus en zwager. Nadat we deel hadden genomen aan een mooie communiedienst, vond aansluitend op het Kerkplein de eed van trouw plaats aan het kerkelijk gezag. Na de vendelhulde zijn we weer naar onze Gildekamer getrokken. Na de nodige toespraken van de voorzitter van Kring Kempenland en onze hoofdman werd de jubilaris verblijd met de mooie onderscheiding. In het kader van een ware vriendschap tussen de jubilaris en dr. Holtzer heeft op deze dag de verschieting van het dr. Holtzer wisselschild plaatsgevonden. Jac Maas vond dat zo langzamerhand tijd werd voor een feestje en schoot de vogel naar beneden. Een andere noemenswaardige gebeurtenis is dat Toos Maas als deken benoemd is binnen de overheid. Vanwege het vaststellen van de nieuwe statuten dit jaar hebben de gildezusters dezelfde rechten als de mannelijke broeders.

Augustus
Op de kermisdinsdag stond het kermis schieten op het programma. Peter Sterrenburg, was degene die de vogel het eerste naar beneden schoot. Ook werd er weer flink gestreden door een aantal enthousiaste jeu de boules. Het was uiteindelijk Nel Bierens die met de beker aan de haal ging. Ondanks de kleine opkomst toch een gezellige middag beleefd.

De laatste school vakantiedag van het jeugdvakantiewerk stond in het teken van gildeactiviteiten voor de jeugdigen van Steensel. We troffen het wederom met het fantastische weer. De activiteiten vonden plaats op en rondom ons gildeterrein. De kinderen hebben mooie gildeattributen, zoals trommen en vaandels gemaakt. We stonden verbaasd van hun kunstige inzichten. Aan het einde van de middag trokken we met een enorme stoet van jong aankomend talent over het terrein. Een mooi schouwspel! Ook werd er door de ouders deelgenomen aan een schietwedstrijd die werden bijgestaan door onze gildebroeders. Inmiddels was ons gildeterrein in trefpunt geworden van veel Stinsels volk. Zij konden aanschuiven aan een fantastische georganiseerde en smakelijke BBQ. Onze gildebroeder Jac heeft heel veel werk verricht om een evenement voor jong en oud te organiseren in samenwerking met de stichting jeugdvakantiewerk. Op verbroederlijke wijze zijn er gezellige gesprekken gevoerd en hebben we ons weer op voortreffelijke wijze gepresenteerd aan het dorp. Misschien anders van opzet, maar zeker voor herhaling vatbaar, toch gildebroeders en gildezusters?

Het weekend van 18 en 19 augustus stond in het teken van het Europees Schutters Treffen in Leudal. Op de zaterdag vond het koningschieten plaats en trokken we met enkele enthousiaste gildebroeders en ons koningspaar naar het EST. Helaas is het onze koning niet gelukt om de vogel naar beneden te schieten, maar we weten zeker dat het voor hem een hele eer is geweest om hieraan deel te mogen nemen. Op de zondag zijn we met een bus wederom naar het zuiden afgereisd om deel te nemen aan de optocht. Het was een mooie optocht om te lopen en ondanks de kleine groep heeft iedereen genoten!

Oktober
Op zondag 21 oktober, nog steeds een stralende dag, stond de verschieting van het Dries van Agt wisselschild op de agenda. Met dank aan onze taxichauffeurs was het mede mogelijk dat Dries van Agt aanwezig kon zijn. Nadat de boom was gevrijd heeft eerst onze gildeheer en vervolgens de winnaar van 2017, Pepijn Caers, het schot gelost op de vogel. Een groep van 18 zeer fanatieke schutters ging de strijd aan. En daar trad opeens één van onze toptalenten aan, vele prijzen in zijn rijkelijke gildecarrière vergaard, trefzeker bij het 80e schot! Het vogeltje hield het voor gezien daarboven en kwam met volle vaart naar beneden. Ton Stravens winnaar van het Dries van Agt wisselschild 2018. Na de felicitaties en vendelhulde hebben we samen met onze gildeheer een gezellig samenzijn gehad op het terras onder het genot van lekkere hapjes en drankjes, mede verzorgd door Charles en Miriam.

We hebben dit jaar samen weer veel bereikt. Iedereen bedankt voor alle medewerking in het afgelopen jaar.