Agenda

Jaarprogramma Gilde St. Lucia 2019

We krijgen vaak de vraag of je mag komen kijken. Natuurlijk mag dat! Graag zelfs! Vandaar dat u bij elke activiteit aangegeven ziet staan of het enkel voor leden is of dat iedereen welkom is. Als er staat iedereen welkom dan bent u van harte welkom om mee te komen genieten van ons Gilde. LET OP! Bij een verschieting wordt er dus geschoten dat kan zijn met kruisboog en of geweer gelieve de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

03 Januari Nieuwjaarsreceptie in De Gildekamer (alleen leden)

10 Maart Schieten D-E-S in Eersel op de Rosheuvel bij Gilde Catharina en Barbara Eersel (iedereen welkom)
14 Maart Voorjaarsvergadering in De Gildekamer (alleen leden)
23 Maart Grote schoonmaak De Gildekamer
24 Maart Vrije Schietwedstrijd bij De Gildekamer (iedereen welkom)

7 April Kringwedstrijd Kruisboogschieten Lambertusgilde Meerveldhoven (iedereen welkom)
14 April Jaarmarkt Steensel (iedereen welkom)

4 Mei Dodenherdenking Knegsel (iedereen welkom)
12 Mei D-E-S in Eersel op de Rosheuvel bij Gilde Catharina en barbara Eersel (iedereen welkom)
19 Mei Kringwedstrijd Kruisboogschieten OLV gilde Eersel (iedereen welkom)
19 Mei Vrij gildefeest Sebastiaan Westelbeers/St. Joris Oostelbeers (iedereen welkom)
26 Mei D-E-S in Eersel op de Rosheuvel bij Gilde Catharina en barbara Eersel (iedereen welkom)
29 Mei Vendeliers en tamboers oefenen samen met de gildes van D-E-S bij OLV gilde Eersel. Schutters zijn ook welkom.

2 Juni Kringgildedag Heilig Kruisgilde Gerwen (iedereen welkom)
10 Juni Verschieting dr. Holtzer wisselschild en Haonenschieten bij De Gildekamer (iedereen welkom, wenst u mee te schieten met het Haonenschieten neem dan contact op met een van de Gilde leden) (2de Pinksterdag iedereen welkom)
27 Juni Grote schoonmaak De Gildekamer
29 Juni Teerdag en verschieting Dorus Jansen wisselschild bij De Gildekamer(verschieting iedereen welkom, teerdag enkel leden)

7 Juli Kringwedstrijd Kruisboogschieten ST. Jansgilde Soerendonk (iedereen welkom)
25 Juli 1 en 8 Augustus Gesloten i.v.m. zomervakantie

13 Augustus Kermisschieten en jeu de boules wedstrijd bij De Gildekamer (iedereen welkom)
16 Augustus Activiteit Steenselse gemeenschap (iedereen welkom)
25 Augustus Kringwedstrijd Kruisboogschieten St. Jorisgilde Hapert (iedereen welkom)
28 Augustus Vendeliers en tamboers oefenen samen met de gildes van D-E-S bij gilde Catharina en Barbara in Eersel. Schutters zijn ook welkom.

1 September Afsluiten schieten D-E-S in Eersel op de Rosheuvel bij Gilde Catharina en Barbara Eersel (iedereen welkom)
22 September Kringwedstrijd Kruisboogschieten St. Jorisgilde Stratum (iedereen welkom)

12 Oktober Hoofdliedendag Den Bosch (alleen leden)
20 Oktober Verschieting Dries van Agt wisselschild bij De Gildekamer (iedereen welkom)

3 December Najaarsvergadering in De Gildekamer (alleen leden)
8 December Patroonsfeest St. Lucia (iedereen is welkom in de kerk, koffietafel voor leden en genodigden)
? Verschieting schild koning der koningen gemeente Eersel (iedereen welkom)