Kringgildedag

Kringgildedag Gilde St. Lucia 5 juni 2016

Juni 2016

IN STEENSEL KAN (BIJNA) ALLES ….!

Of het nu gaat om de fameuze wielerronde, de realisatie van een clubgebouw, het uitbrengen van een boek, of de organisatie van een kringgildedag, in Steensel krijgen we dat voor elkaar. Altijd zijn er voldoende mensen te vinden die ergens de schouders onder willen zetten en daar kunnen we geweldig trots op zijn.

Als gilde kijken we terug op een zeer geslaagde gildedag, geholpen door het mooie weer. Natuurlijk hebben de leden van gilde St. Lucia de afgelopen 2 jaar een goede basis gelegd voor de organisatie, maar zonder de medewerking van zo’n 200 vrijwilligers had dit nooit zó’n succes kunnen worden. Of het nu ging om ‘financiële ondersteuning’; om ‘kennis’ of om ‘handjes’:  ONTZETTEND BEDANKT ALLEMAAL!

Van tevoren hadden we bedacht dat het een gildedag mét- en vóór het dorp zou moeten worden. Zélf hebben we het gevoel dat we daarin zijn geslaagd. We hebben heel veel complimenten mogen ontvangen. Natuurlijk waren er ook nú wel dingen die we, achteraf gezien, beter anders hadden kunnen doen. Dat blijf je waarschijnlijk altijd wel houden bij een dergelijk festijn.

Sommige mensen kwamen al op het idee om de kringgildedag volgend jaar maar weer in Steensel te houden, omdat wij nu zo’n beetje weten hoe dat moet………..  Nou, dat gaan we dus nog even níet doen! Nu éérst op adem komen en nagenieten met film, foto’s en allerlei verhalen.

Voor zaterdag  2 juli a.s. staat dan  alweer het ‘koningschieten’ op ons programma. Kom ‘s middags gerust eens kijken op ons gildeterrein en zie wie onze nieuwe koning gaat worden. Of kan Toon v.d. Ven zijn titel prolongeren? U bent van harte welkom!

 

Namens gilde St. Lucia

Roeland van Hooff

 

Mei 2016

Kringgildedag Kempenland, 5 juni 2016

De voorbereidingen van de gildedag verlopen naar wens. Dat móet ook wel, want over 2 weken is het al zo ver….! Wij zijn er van overtuigd dat dit een hele bijzondere dag voor ons kleine Steensel gaat worden.

53 Gilden hebben zich aangemeld voor de 74e Kringgildedag van Kempenland. We beginnen ’s morgens om 9.30 uur met een H. mis die wordt voorgegaan  door de kersverse bisschop Monseigneur De Korte. Het Steensels zangkoor zorgt voor de muzikale opluistering van deze bijzondere gildemis.

Vanaf 11.00 uur is er in De Höllekes een koffietafel voor genodigden en wordt de ‘erewijn’ geschonken. Daarna zal de optocht starten vanaf het feestterrein a.d. Knegselseweg.

Om klokslag 13.00 uur gaan ‘Muziekvereniging Kempengroen’ en Gilde St. Lucia voorop in deze indrukwekkende optocht.  53 gilden trekken als een kleurig lint door de straten van Steensel. (route Knegselseweg; ventweg Hotel; Joseph Schulteweg; Frans van Nunenstraat; Ehv. Weg oversteken rechts ventweg; Doornbocht; Genderdreef; Steensel Noord; Knegselseweg en aan de achterkant het sportveld op)  We willen de aanwonenden vragen om de Nederlandse vlag uit te hangen en de straten met ballonnen te versieren.

Na terugkomst van de optocht vinden er tussen 14.30 uur en 15.00 uur op het hoofdterrein diverse activiteiten plaats: Een dans die wordt uitgevoerd door onze dansvereniging ‘Sidanza’; de ‘hernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijk gezag’; de indrukwekkende ‘massale opmars’; een ‘vendelgroet’ en vervolgens de officiële opening.

De wedstrijden trommen; vendelen; bazuinblazen; schieten etc. worden gehouden vanaf 15.00 uur op diverse plekken óp- en bij de sportvelden. Heel erg de moeite waard om hier te gaan kijken! Volgens traditie zal er worden gestreden om échte zilveren schildjes. We hebben een zilversmid inmiddels opdracht gegeven om zo’n 150, speciaal voor deze dag ontworpen, schildjes voor ons te maken. Rond 18.00 gaat de prijsuitreiking beginnen.

De leerlingen van de basisschool zullen onder leiding van hun enthousiaste leerkrachten en met ondersteuning van Marie-José Stravens, trommels, vendels en kruisbogen maken. Een groep gaat zélf schildjes graveren. Ouders, grootouders en andere belangstellenden kunnen de werkstukken op 5 juni in de grote feesttent komen bekijken. Voor de kinderen zal er ook nog ander vertier zijn op het feestterrein zoals een springkussen, laserschieten en een quiz. Met deze actieve deelname van onze Steenselse jeugd, krijgt het thema  ‘Het gilde als rode draad door de samenleving’  nóg meer inhoud.

Veel mensen hebben zich al gemeld als vrijwilliger voor de gildedag op 5 juni 2016. We kunnen echter altijd nog mensen gebruiken voor diverse klusjes. Geeft u zich daarom a.u.b. op per mail info@gildestluciasteensel.nl  of per telefoon bij Toon v.d. Ven 0497-516614.  Samen gaan we er een onvergetelijk mooie dag van maken. Het St. Luciagilde dankt u bij voorbaat voor uw medewerking!

April 2016

Kringgildedag Kempenland, 5 juni 2016

De organisatie van de komende gildedag verloopt naar wens. We kunnen tevreden zijn over de sponsoractie van de afgelopen maanden. Naast de financiële bijdragen, krijgen we ook veel ondersteuning in ‘natura’: Bedrijven die bijv. materiaal en personeel gratis beschikbaar stellen. We kunnen ons daarom nú volledig richten op de dag zélf.

53 Gilden hebben zich aangemeld voor de 74e Kringgildedag van Kempenland. We beginnen ’s morgens om 9.30 uur met een H. mis die wordt voorgegaan door de kersverse bisschop Monseigneur De Korte. Het Steensels zangkoor zorgt voor de muzikale opluistering van deze bijzondere gildemis.

Vanaf 11.00 uur is er in De Höllekes een koffietafel voor genodigden en wordt de ‘erewijn’ geschonken. Daarna zal de optocht starten vanaf het feestterrein a.d. Knegselseweg.

Om klokslag 13.00 uur gaan ‘Muziekvereniging Kempengroen’ en Gilde St. Lucia voorop in deze indrukwekkende optocht. 53 gilden trekken als een kleurig lint door de versierde straten van Steensel. Leerlingen van basisschool St. Lucij zorgen voor versiering, maar we willen ook de aanwonenden vragen om de Nederlandse vlag uit te hangen en de straat met ballonnen te versieren.

Na terugkomst van de optocht vinden er tussen 14.30 uur en 15.00 uur op het hoofdterrein diverse activiteiten plaats: Een dans die wordt uitgevoerd door onze dansvereniging ‘Sidanza’; de ‘hernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijk gezag’; de indrukwekkende ‘massale opmars’; een ‘vendelgroet’ en vervolgens de officiële opening.

De wedstrijden trommen; vendelen; bazuinblazen; schieten etc. worden gehouden vanaf 15.00 uur op diverse plekken óp- en bij de sportvelden. Heel erg de moeite waard om hier te gaan kijken! Volgens traditie zal er worden gestreden om échte zilveren schildjes. We hebben een zilversmid inmiddels opdracht gegeven om zo’n 150, speciaal voor deze dag ontworpen, schildjes voor ons te maken. Rond 18.00 gaat de prijsuitreiking beginnen.

De leerlingen van de basisschool zullen niet alleen de optochtroute versieren. Onder leiding van hun enthousiaste leerkrachten en met ondersteuning van Marie-José Stravens, gaan de kinderen trommels, vendels en kruisbogen maken. 2 Groepen gaan zélf schildjes graveren. Ouders, grootouders en andere belangstellenden, kunnen de werkstukken op 5 juni in de grote feesttent komen bekijken. Voor de kinderen zal er ook nog ander vertier zijn op het feestterrein zoals een springkussen. Met deze actieve deelname van onze Steenselse jeugd, krijgt het thema ‘Het gilde als rode draad door de samenleving’ nóg meer inhoud.

Diverse mensen hebben zich al gemeld als vrijwilliger voor de gildedag op 5 juni 2016. We kunnen echter nóg meer mensen gebruiken voor allerlei klusjes zoals: bediening; verkeersbegeleiders; verwerking van wedstrijduitslagen in computer; toezicht bij springkussen etc. Geeft u zich daarom a.u.b. op per mail info@gildestluciasteensel.nl of per telefoon bij Toon v.d. Ven 0497-516614. Samen maken we d’r een prachtige dag van. Gilde St. Lucia dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.

Februari 2016

74e Kringgildedag van Kempenland in Steensel op zondag 5 juni 2016.

Zondag 5 juni 2016 wordt een gedenkwaardige dag voor de inwoners van Steensel en haar omgeving. Op die dag viert Gilde Sint Lucia namelijk haar 300 jarig bestaan. De dag staat volop in het teken van allerlei feestelijkheden:

’s Morgens beginnen we met een Heilige Eucharistieviering in onze Luciakerk voor de besturen van 55 Gilden uit de Kempen en andere geïnteresseerden. Hierna is er een koffietafel in gemeenschapshuis de Höllekes en aansluitend wordt de “erewijn” aangeboden door gemeente Eersel.

Vanaf 12.00 uur verzamelen alle circa 2500 gildeleden zich op het evenemententerrein dat is gelegen aan de Knegselseweg ( sportvelden). Hier start om 13.00 uur de optocht die door de straten van Steensel trekt. Nadat de gilden weer zijn teruggekeerd, volgt op het hoofdveld de indrukwekkende “massale opmars” richting hoofdtribune. Daarna is er de “vernieuwing van de eed van trouw”, wordt het “Wilhelmus” gespeeld en is er een prachtige “vendelhulde”.

Hierna wordt het de hoogste tijd om met de wedstrijden te beginnen: trommelen, bazuinblazen, vendelen, kruisboogschieten, geweerschieten, standaardrijden. Allerlei disciplines die stuk voor stuk de moeite van het bekijken waard zijn. Bijzonder interessant is ook de tentoonstelling. In een aparte tent kunt u de vele bijzondere bezittingen van de diverse Kempische gilden bewonderen.

Op het terrein komt er ook een grote feesttent (wel 1500m2…..!) te staan. Hier kunt u in een heerlijke ambiance en een geweldige Kempische sfeer, genieten van een drankje en een hapje.
Voor de kinderen zal er ook volop vertier zijn, zoals kruisboogschieten (met laser), een springkussen, en nog veel meer.

De leden van Gilde Sint Lucia zijn al maanden bezig met allerlei voorbereidingen om van deze dag een groot succes te maken. Gelukkig krijgen wij daarbij veel hulp van diverse verenigingen en inwoners uit ons dorp die het Gilde een warm hart toedragen.

Wat ons betreft wordt 5 Juni een onvergetelijke dag die u absoluut niet mag missen!

November 2015

Het lijkt Gilde St. Lucia een goed idee om nu al alle inwoners van Steensel een idee te geven over de omvang van deze dag. Want het wordt dus echt groots! Ook voor heel Steensel een geweldige kans om Steensel echt te promoten. Het Gilde hoopt ook op een enthousiaste medewerking van vele dorpsgenoten. Want velen zijn nodig die dag. Om een indruk te geven wat er op die dag allemaal nodig is:

Het volledige sportterrein wordt gebruikt.

We hebben 4 ha. Parkeerterrein nodig.

Alleen de feesttent is al 1.500 m2 groot. Daarnaast komt er een tentoonstellingstent van nog eens 500 m2.

De optocht dwars door Steensel is 2 km. lang. Maar er nemen zo veel gilden deel (53) dat de laatste deelnemers nog moeten vertrekken op het moment dat de eerste deelnemers alweer arriveren op het feestterrein.

Na de optocht volgt de “massale opmars”. Dit is voor iedere bezoeker een zeer indrukwekkend schouwspel. Echt een aanrader.

Daarna zijn er heel veel wedstrijden: 5 terreinen voor vendelen: 5 terreinen voor trommelen; 1 voor bazuinblazen; een apart terrein voor standaard rijden (met paard); 1 voor handboog schieten “vlak” en 1 voor wedstrijd handboog op schutsboom; op 12 bomen kruisboog schieten met zo’n 110 schutters; 9 “bakken” voor geweer schieten met zo’n 125 deelnemers.

Iedereen begrijpt wanneer je deze lijst ziet dat er vele mensen nodig zijn. Veel verenigingen, maar ook individueel hebben hun medewerking al toe gezegd. Het wordt echt een feest vóór en dóór Steensel!

Maar ook financieel wil het Gilde graag ondersteuning. Bedrijven zijn of worden al benaderd. Ook inwoners van Steensel worden hier heel graag voor uitgenodigd. Er zijn pakketten samen gesteld.

“Vendelier”
:* 2 consumptiebonnen, te besteden op zaterdag en/of zondag. *Programmaboekje. *2 inschrijvingen voor het Steensels Kampioenschap Vriendenkoning. Dit evenement zal plaats vinden op de voorafgaande zaterdagmiddag. Hierbij zal met de kruisboog geschoten worden op de koningsvogel, waarmee men kans maakt op de titel Vriendenkoning en een bijbehorende prijs. *Vermelding bij de lijst van Sponsors in het programmaboekje. *Vermelding op de website en social media. Dit Vendelier pakket bedraagt € 100.

“Zilverschenker”:*Programmaboekje. *1 Inschrijving voor het Steensels Kampioenschap Vriendenkoning. Dit evenement zie bij Vendelier. *Vermelding bij de lijst van Zilverschenkers in het programmaboekje. *Vermelding op de website en social media. Zilverschenker bedraagt € 50.

U ziet op meerdere manieren kunt u het Gilde ondersteunen. Iets waar het Gilde u bij voorbaat al dankbaar voor is!
Neem gerust contact op via info@gildestluciasteensel.nl

September 2015

Zondag 7 juni j.l. werd de Kringgildedag van 2015 georganiseerd door het St. Jorisgilde van Bergeijk. Een zeer geslaagde dag, met prachtig weer en een geweldige ambiance.
Onze Steenselse gildebroeders en –zusters waren natuurlijk zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen op deze dag. Volgend jaar moeten we tenslotte zélf deze klus gaan klaren. Er is weliswaar een draaiboek beschikbaar voor zo’n gildedag, maar in de praktijk komen er natuurlijk toch een aantal probleempjes voorbij die direct om een oplossing vragen. Het was dan ook érg leerzaam om als ‘stagiair’ mee te lopen in Bergeijk.
In de afgelopen zomermaanden zijn we gewoon doorgegaan met allerlei voorbereidingen voor 5 juni 2016:
– Met de plaatselijke horeca hebben we goede afspraken kunnen maken wat betreft het verzorgen van eten op de kringdag. Hartstikke mooi voor ons én voor de ondernemers uit Steensel!
– Op 3 september hadden we met onze leden de aftrap van de ‘sponsoractie’. Er zijn hele aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld. Omdat we wel 2.500 bezoekers uit de regio verwachten, is het voor ondernemers érg interessant om deze unieke gebeurtenis te sponsoren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie: info@gildestluciasteensel.nl
– De indeling van het feest- en wedstrijdterrein (sportvelden) is in grote lijnen bekend. Zo gauw als de route van de optocht helemaal duidelijk is, zullen we de inwoners van Steensel hierover informeren. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat die route autovrij- en mooi versierd wordt.
Thema van onze Kringgildedag is: “Het gilde als rode draad door de samenleving”.  We proberen als gilde een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Steensel en organiseren daarom in het voorjaar de ‘jaarmarkt’, in de zomer het ‘hoaneschiete’, in het najaar ‘muziek van eigen bodem’, en bouwen we ’s winters een buitenkerststal. Met deze activiteiten verbinden we de jaargetijden als het ware als een rode draad aan elkaar.

Juni 2015

Het aftellen kan beginnen……
In de vorige tekst heeft onze Hoofdman van Gilde St. Lucia uit de doeken gedaan dat in 2016 een gewéldig mooi evenement gaat plaatsvinden in ons mooie dorp Steensel. Steensel laat zich dan van zijn mooiste kant zien met het vieren van een Kringgildedag. Een evenement dat zeker veel bekijks gaat trekken vanuit de verre omgeving. En dat is iets dat we graag samen met alle dorpelingen willen gaan vormgeven.
Een Gilde dat 300 jaar bestaat is namelijk niet niks, dat mag breeduit gevierd worden. Met alle tradities die er van oudsher bij horen, maar ook met een blik naar de toekomst gericht.
Een mooi feest kost natuurlijk geld en daarom is er, afgezien van veel andere commissies, ook een commissie Sponsorwerving & Financiën opgericht die het financiële plaatje vooraf goed geregeld moet krijgen. We hebben al diverse vergaderingen gehad en zijn er in geslaagd om een aantal sponsorpakketten samen te stellen die leuke mogelijkheden bieden. Onze P.R. commissie zal dit goed op papier uitwerken en dan zullen wij onze toekomstige sponsoren gaan bezoeken om met hun van gedachten te wisselen over hoe zij ons kunnen helpen en wat wij voor hun kunnen doen.
Zo wordt er bijvoorbeeld op zaterdag 4 juni 2016 – voorafgaande aan de Kringgildedag van zondag 5 juni 2016 – een zilveren schild uitgereikt aan de winnende schutter van het Steensels Kampioenschap Vriendenkoning. Sponsoren kunnen hieraan actief deelnemen en zelf de kruisboog ter hand nemen in wedstrijdverband.
Tijdens de Kringgildedag worden heel veel wedstrijden gehouden in vaardigheden als trommelen, vendelen, bazuinblazen en uiteraard het schieten met de kruisboog of geweer. Hiervoor worden prijzen uitgereikt en van oudsher zijn dit zilveren schilden die nadien door de winnaars steeds met trots gedragen zullen worden op hun gildetenue. Met de actie ‘Schenk een Schild’ willen we graag iedereen activeren om ons Gilde te ondersteunen bij de aanschaf van dit zilver en andere zaken.
Wij hopen op een fijne samenwerking met ondernemers, verenigingen en dorpelingen en willen graag laten zien waar een klein dorp als Steensel groot in is…..
Spreek ons gerust aan als je vragen hebt!

Namens commissie Sponsorwerving & Financiën
Miriam Hermans, Ronald van der Heijden, Cees Meurs, Gerda Jansen, Hans Bierens,
Jos Renders, Ton van Zwam.

Mei 2015

Het duurt weliswaar nog meer dan ’n jaar voordat het zover is, maar met de leden van ons gilde zijn we nu al volop bezig ons voor te bereiden op de Kringgildedag. Omdat het een groot feest vóór en dóór Steensel moet worden, willen we u via de Pierenbode vanaf nu frequenter gaan informeren.
Na overleg met de sportclubs en gemeente Eersel hebben we definitief gekozen voor een feest- en wedstrijdterrein op de sportvelden aan de Knegselseweg. Hier zal o.a. een grote tent (ongeveer 1.500 m2) worden opgebouwd en wordt het terrein ingedeeld voor de verschillende wedstrijden. Aan het begin van de middag zal de optocht vanaf deze plek gaan vertrekken. Omdat we zo’n 2.500 bezoekers verwachten, is er veel parkeerruimte nodig. Ook hier hebben we al afspraken over gemaakt.
Het is gebruikelijk om voor een Kringgildedag een bepaald thema te kiezen. Nadat we onder onze leden een soort van prijsvraag hadden uitgeschreven, is in de ledenvergadering gekozen voor het thema : “Het gilde als rode draad door de samenleving”.
– Met dit thema willen we duidelijk maken dat Gilde St. Lucia midden in de samenleving van Steensel wil staan; We zijn geen ‘club’ die naar binnen gericht is, maar willen juist graag iets betekenen voor ons dorp. Het hele jaar door verbinden de activiteiten van het gilde als het ware de jaargetijden als een soort van ‘rode draad’ : De organisatie van de ‘Jaarmarkt’ (voorjaar); het ‘Kermisschieten’ (zomer); ‘Muziek van eigen bodem’(najaar) en de ‘Buitenkerststal (winter) zijn hier voorbeelden van.
– De ‘rode draad’ heeft ook bijzondere betekenis voor onze parochiekerk. Hier bevindt zich een oud beeldje (eind 15e eeuw) van onze patrones Sint Lucia, dat nog steeds ter bedevaart kan worden vereerd. Volgens overlevering beschermt de heilige Lucia tegen keel- en oogziekten en is zij de patrones tegen bloedingen en bloedziekten. Gelovigen kunnen in onze parochiekerk nog steeds het bescherming biedende ‘Luciadraadje’ (rood draadje) ontvangen.
In de komende periode zal de ‘rode draad’ regelmatig als thema gebruikt worden ter versterking van onze activiteiten richting 5 juni 2016.
Voor een goede aanpak en verdeling van de werkzaamheden voor de gildedag, hebben we met onze gildezusters en gildebroeders enkele werkgroepen gevormd. De’ Commissie Sponsoring’ is bijvoorbeeld al volop bezig met het samenstellen van aantrekkelijke sponsorpakketten voor bedrijven en particulieren. U gaat hier zeker nog meer van zien en horen.
We merken dat de Kringgildedag steeds meer gaat leven in Steensel. Heel belangrijk, want we hebben straks in totaal zo’n 250 vrijwilligers nodig ….! Uiteraard kunt u, of uw vereniging zich nu al aanmelden voor medewerking. Sámen gaan we d’r een hele mooie dag van maken! Voor vragen of opmerkingen mail naar info@gildestluciasteensel.nl